Uppdraget löd som följande:

"Att utveckla konceptuella lösningar i Jämtland Härjedalen som skapar förutsättningar för alla medborgare att aktivt delta i samhällsutvecklingen och som bidrar till distansoberoende stöd för innovation"

 

Vi har under 6 veckor fört dialog i 8 kommuner med ungefär 100 personer (varav ca hälften är djupintervjuer) inom privat, ideell och offentlig sektor samt även privatpersoner för att finna vad som gör att människor engagerar sig och hur de upplever/tänker kring innovation, kreativitet och idéer. Vad behöver människor för att få utlopp för sin kreativitet? Vilken stöttning finns idag och vilken stöttning skulle man önska att det fanns?

 

En av våra främsta insikter efter resan är att Region Jämtland Härjedalen fullkomligt kokar av kreativa, innovativa och härliga människor! Region Jämtland Härjedalen ÄR en innovativ region i världsklass! Problemet verkar vara att offentlig sektor i stor utsträckning inte riktigt hänger med i utvecklingen och snarare hämmar utvecklingen med förlegad byråkrati, brist på medkänsla och med system som slår krokben på sig själv.  En fråga man ibland stöter på är vad tjänstemännen/tjänstekvinnorna egentligen gör med våra skattemedel. Fikar dom upp dom?

 

Eftersom vi fokuserat på medborgaren under våra 6 veckor så kan vi inte svara på just den frågan men vill heller inte att några sådana fördomar ska bli hängandes i luften.

6 veckor anser vi även vara för kort tid för att ta fram lösningar som verkligen svarar på de behov vi kartlagt hos medborgarna. Därför har vi valt att ta uppdraget ett steg längre och ge våra ursprungliga uppdragsgivare i uppgift att med fokus på våra medborgarinsikter undersöka var inom den offentliga sektorn det faktiskt brister så att vi en gång för alla kan hitta ett sätt där medborgare och offentlig sektor kan samverka på ett konstruktivt sätt. 

 

Nedan finner du ett sammanfattande dokument som du kan ladda ner och läsa i lugn och ro.

Där har vi gett förslag på fokusområden, gett inspiration och presenterat tillvägagångssätt. Nu är det bara att sätta igång och jobba!

Våra 6 veckor är över men detta projekt är bara en början! Det vågar vi lova!


Download
Sommarkontoret presenterar:
Framgångsrecept_Sommarkontoret 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB