Sommarkontoret består av 6 st nyfikna, kreativa studenter från olika kompetensområden som under 6 veckor kommer att undersöka kreativitet och innovation runt om Region Jämtland Härjedalen. Uppdraget baseras på en innovationsstrategi framtagen av Region Jämtland Härjedalen och syftar till skapa förutsättning för alla medborgare att medverka i en innovationsdriven samhällsutveckling med hållbarhet i fokus, såväl ekologisk som social.

Sommarkontoret! This is 6 curious and creative students with different educational backgrounds who are going to examine innovations and creativity in the whole region of Jämtland Härjedalen. The Mission is based on an innovation strategy developed by Region Jämtland Härjedalen and aims to create conditions for all citizens to participate in a innovation-driven community development with the focus on sustainability both ecological and social. 


UPPDRAGET!

MISSION


UTMANING

Att utveckla konceptuella lösningar i Jämtland Härjedalen som skapar förutsättningar för

alla medborgare att aktivt delta i samhällsutvecklingen och som bidrar till distansoberoende stöd för innovation.

METOD

Vi arbetar utifrån en användarcentrerad designprocess som innebär att medborgarnas behov alltid står i fokus.   

RESULTAT

Med metoden vi valt att använda är det viktigt att inte bli för ivrig med vad resultatet ska bli.

Resan är  målet så håll dig uppdaterad! CHALLENGE

Develop conceptual solutions in Jämtland Härjedalen that create conditions for

all citizens to actively participate in society and contribute to a remotely independent support for innovation.

METHOD

We are working with a human-centered design process witch puts the citizens' needs always in focus.

RESULT

With the chosen method it is important not to get too carried away with what the outcome will be.

The journey is the goal so stay tuned!


FÖLJ MED OSS ÄVEN PÅ FACEBOOK!  

FOLLOW US ON FACEBOOK!